Booking Now: Call: 091-545-3939

clock

เปิดทำการทุกวัน

08:00น. - 20:00น.

ค้นหารถยนต์ที่ต้องการ

เลือกรถยนต์ที่ถูกใจ

Honda Jazz

1,150บาท/ วัน

 • 2018
 • Automatic
 • 5

Toyota Yaris Ativ

1,000บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 5

Toyota CH-R

1,500บาท/ วัน

 • 2018
 • Automatic
 • 5

Nissan Almera

800บาท/ วัน

 • 2018-2019
 • Automatic
 • 5

Toyota CH-R Hybrid

1,700บาท/ วัน

 • 2018-2020
 • Automatic
 • 5

Nissan Terra

2,500บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Honda City

1,200บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Honda Jazz

1,150บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Nissan Terra

2,500บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Nissan Almera Turbo

1,150บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Nissan Almera

800บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Suziki Swift

1,000บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota Yaris 5 D

1,000บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota Vios

1,150บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota CH-R Hybrid

1,700บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota CH-R

1,500บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota Yaris Ativ

1,000บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

Toyota Camry

2,500บาท/ วัน

 • 2019-2020
 • Automatic
 • 7

3 ช่องทางการจองบริการรถเช่า ง่ายนิดเดียว

จองออนไลน์
www.luvdrive.com
จองผ่าน Call Center
091-545-3939
จองผ่านไลน์
@Luvdrive

Promotion

บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid ทุกคัน

รีวิวจากผู้ใช้บริการจริง