clock

เปิดทำการทุกวัน

08:00น. - 20:00น.

จองรถเช่าพร้อมคนขับ

เลือกสถานที่รับรถ *
เลือกสถานที่คืนรถ *
เลือกสถานที่รับรถ *
วันและเวลาที่รับรถ *
วันและเวลาที่คืนรถ *
วันและเวลาที่คืนรถ *
ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
สรุปรายละเอียดการจอง
รถที่ท่านเลือก
-
สถานที่รับรถ/คืนรถ
-/-
วันที่และเวลารับรถ/คืนรถ
ค่าเช่ารถสำหรับ วัน 0 ฿
ค่ารับส่งรถ ฟรี
Vat 7% -
ราคารวม 0 ฿
อัตราข้างต้นรวม
รถเช่า คนขับรถ บริการ 9 ชม./วัน
อัตราข้างต้นนี้ไม่รวม ค่าบริการนอกเวลาทำการ, ค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางพิเศษ
ข้าพเจ้าอ่านและได้ยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบาย ในการจองนี้